เงื่อนไขการดาวน์โหลด
สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมประยุกต์โดยผู้ใช้ทั่วไป

หมายเหตุถึงผู้ใช้ทั่วไป: หนังสือฉบับนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างท่าน (บุคคลทั่วไป หรือ ผู้หนึ่งผู้ใด ในที่นี้ต่อไปเรียกว่า “ท่าน”) และบริษัท ไพร์มเมทริคซ์ จำกัด สำหรับสินค้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ และ/หรือข้อมูล รวมถึงคำอธิบายประกอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ (“โปรแกรม”) ก่อนทำการติดตั้ง คัดลอก หรือใช้งานในแบบอื่นใดกับโปรแกรม ท่านจะต้องยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ หากท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ กรุณากดช่องยอมรับที่ปรากฏข้างล่าง หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ กรุณากดช่องปฏิเสธและท่านจะไม่สามารถทำการติดตั้งโปรแกรมได้

การอนุญาตให้ใช้. เอปสันอนุญาตให้ท่านติดตั้งและใช้โปรแกรมเป็นการส่วนบุคคล โดยไม่จำกัด ซึ่งอนุญาตเป็นการเฉพาะ ท่านอาจจะทำการคัดลอกโปรแกรมตามที่สมควรเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บสำรองหรือเก็บรวบรวม โปรแกรมหมายความรวมถึงส่วนประกอบของโปรแกรม สื่อใด ๆ สำเนาทั้งหมดที่ท่านได้ทำขึ้นและการเปลี่ยนระบบ ปรับปรุงรุ่นโปรแกรม ปรับปรุง ส่วนเพิ่มเติม และสำเนาของโปรแกรมที่อนุญาตให้ท่านใช้โดยเอปสันหรือผู้จัดจำหน่ายในนามเอปสัน เอปสันและผู้จัดจำหน่ายในนามเอปสันขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลายมิใช่มอบให้โดยทั้งหมด

สิทธิอื่น ๆ และข้อจำกัด. โปรแกรมนี้อนุญาตให้ใช้โดยเป็นหนึ่งเดียว และส่วนประกอบของโปรแกรมไม่อาจแยกออกจากกันได้ ท่านตกลงที่จะไม่พยายามที่จะวิเคราะห์ถอดระบบ ตัดทอน แยกส่วนหรือพยายามกระทำการอื่นใดเพื่อที่จะวิเคราะห์รหัสต้นฉบับของโปรแกรม ท่านจะไม่ขาย ให้เช่า จัดจำหน่าย ให้อนุญาตต่อไปแก่ผู้อื่น หรือให้ยืมโปรมแกรมแกบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามท่านอาจโอนสิทธิทั้งหมดของท่านที่จะใช้โปรแกรมแก่ผู้อื่นหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยการโอนสัญญานี้ โปรแกรม รวมถึงสำเนาทั้งหมด โปรแกรมดังเดิมและรุ่นปัจจุบันให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว และท่านจะไม่ครอบครองซึ่งสำเนา รวมถึงสำเนาที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ท่านตกลงที่จะไม่ติดตั้งโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นการง่ายต่อการเข้าสู่โปรแกรมผ่านทางเครือข่ายสาธารณะ เช่นอินเตอร์เนท หรืออินทราเนท

สิทธิในโปรแกรม. กรรมสิทธิ์ สิทธิความเป็นเจ้าของ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในหรือที่มีอยู่ต่อโปรแกรมยังคงเป็นของ บริษัท ไพร์มเมทริคซ์ จำกัด โปรแกรมได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิแห่งประเทศประเทศไทย และสินธิสัญญาลิขสิทธิระหว่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงกฎหมายและสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ไม่มีการโอนซึ่งกรรมสิทธิหรือสิทธิความเป็นเจ้าของในโปรแกรมแก่ท่านและการอนุญาตให้ใช้นี้ไม่ได้หมายความถึงการขายซึ่งสิทธิในโปรแกรมดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงงานลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนหรือหมายเหตุการใช้ส่วนบุคคลใด ๆ บนสำเนาของโปรแกรม บริษัท ไพร์มเมทริคซ์ จำกัด และผู้จัดจำหน่ายในนาม บริษัท ไพร์มเมทริคซ์ จำกัด ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลายมิใช่มอบให้โดยทั้งหมด

บริษัท ไพร์มเมทริคซ์ จำกัด

ยอมรับ Download Matrix Easy Store  (โปรแกรมขายหน้าร้าน)

ยอมรับ Download Matrix Store Pro (โปรแกรมร้านอาหาร)

ยกเลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้